โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์กับ TOTmobile SIM for learn

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ แก้วสมหนู นางสาวอทิตยา แก้วสมหนู นางสาววนัสพร อินทานุกูลและนางสาวนาเดีย สาและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์กับ TOTmobile SIM for learn