อบรมครูการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์โควิด 19

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จัดอบรมครูการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์โควิด 19 ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 โดยมีนายสันติรักษ์ ไชยเอียด เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และครูคอมพิวเตอร์ทุกท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คุณครูทุกท่าน และได้รับความสนใจจากคุณครูทุกท่าน เพื่อนำไปแขวนไว้ในเวปไซด์ของโรงเรียน นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ต่อไป