กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ควบคุมโดย ครูจิดาภา จันทวงศ์ ผกท.โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา