ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2564