การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลาขาวควนบู

การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลาขาวควนบู