ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

...