ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดจ้างครู และบุุคลากร โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตำแหน่งครูวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
9 เม.ย. 64 | รับชม : 138 ครั้ง