โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนทั้วไป ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 - 28 เมษายน 2564

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 - 28 เมษายน 2564
สามารถมาสมัครด้วยตนเองและช่องทางออนไลน์

คลิก
23 เม.ย. 64 | รับชม : 159 ครั้ง