รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดจ้างครูและบุคลากร โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
21 ม.ค. 65 | รับชม : 63 ครั้ง