ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจอมศักดิ์ ปลอดภัย
2 นายซอฟฟาน มะซง ครูผู้ช่วย